دفتر مرکزی

آدرس: تهران – موسسه مطالعات بازارهای بین الملل کیمیا

توجه: در صورت مراجعه حضوری حتما قبل از حضورتان، به صورت تلفنی با همکاران ما در واحد پشتیبانی موسسه هماهنگ فرمائید.

تلفن تماس

تلفن موسسه:66512070  021

توجه : ساعات پاسخگویی در روزها و ساعات اداری می باشد.