شهرك صنعتي پايتخت

آبوند
واقع در محور تهران- گرمسار بعد از پاسگاه شريف آباد باند جنوبي جاده ( کیلومتر ۴۵ بزرگراه امام رضا (ع)
34572044
انواع اتصالات لوله هاي غير آهني, انواع اتصالات لوله هاي غير آهني, ريخته گري چدن

شهرك صنعتي پايتخت

ناصريوسفيان

شهرك صنعتي پايتخت

محمدكامليان

شهرك صنعتي پايتخت

قاسم صالحي
واقع در محور تهران- گرمسار بعد از پاسگاه شريف آباد باند جنوبي جاده ( کیلومتر ۴۵ بزرگراه امام رضا (ع)
02334572193
ريخته گري آلومينيوم, ريخته گري چدن سفيد, شيرآلات دروازه اي, دريچه هاي فولادي و چدني, دريچه هاي فولادي و چدني, ريخته گري چدن, شيرآلات صنعتي هيدروليک با مکانيزم خودکار

شهرك صنعتي پايتخت

پرتو انرژي پرسيا
واقع در محور تهران- گرمسار بعد از پاسگاه شريف آباد باند جنوبي جاده ( کیلومتر ۴۵ بزرگراه امام رضا (ع)
01111111111
مولدهاي برق مقياس کوچک براي تأمين برق و حرارت