۱۰۷۴گلستان رز جاوید

کهگیلویه و بویر احمد
۱۰۷۴گلستان رز جاوید
سهراب جاوید
10861833617
كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

١٣٥٦کارکنان شبکه ی بهداشت ودرمان مریوان

کردستان
١٣٥٦کارکنان شبکه ی بهداشت ودرمان مریوان
مصلح احمدی
10610021863
ساختمان
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

2186رنجه کوه لرستان

لرستان
2186رنجه کوه لرستان
زهرا پورزاهدی
10861283776
توليد صنعتي (ساخت)
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

2270خدمات راهداری فراگستر جنوب

کهگیلویه و بویر احمد
2270خدمات راهداری فراگستر جنوب
حمزه اسماعیلی
10680015830
ساختمان
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

3181 خدمات فنی مهندسی و مشاوره کشاورزی و دامپزشکی چیتاب زاگرس

کهگیلویه و بویر احمد
3181 خدمات فنی مهندسی و مشاوره کشاورزی و دامپزشکی چیتاب زاگرس
صادق شهراسبی
10861749551
كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

9968 نگین فرشبافان شهرستان چاراویماق

آذربایجان شرقی
9968 نگین فرشبافان شهرستان چاراویماق
مهدی پیری
14007362530
توليد صنعتي (ساخت)
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

آبادگران كوهپايه خاور

تهران
آبادگران كوهپايه خاور
محمود رضایی
14004248402
آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

آبزي پروري قزل آلاي رنگين كمان قابوس گلستان

گلستان
آبزي پروري قزل آلاي رنگين كمان قابوس گلستان
سعیدی
14003281130
كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

آبنبات اصیل یقین بجنورد

خراسان شمالی
آبنبات اصیل یقین بجنورد
حسین کرباسی
14004062874
توليد صنعتي (ساخت)
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

آتیه ساز گازرسانان اصفهان

اصفهان
آتیه ساز گازرسانان اصفهان
کمال گرجی
10260611080
تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

آدینه فام خرم

لرستان
آدینه فام خرم
زهرا نصیری
10740096634
كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221

آراد پروتئين پارس

تهران
آراد پروتئين پارس
مهدی ولدان
14006782368
توليد صنعتي (ساخت)
77279093
77279094
banotejarat@yahoo.com
www.iranbanotejarat.ir
09223017221